7 / 24 Çekinmeden Arayın 0552 443 29 29

Cinler Alemi

  • Cinler Alemi için yorumlar kapalı
Cinler Alemi

Cin kelimesinin manası, ‘örtme, gizli kalma’ şeklindedir. Cinlerin bu isimle anılmasının nedeni, insanlar tarafından algılanmamaları olarak değerlendirilebilir. Cinler alemi nasıldır, onlarla irtibat kurabilir miyiz, insanlara musallat olabilirler mi, bunları değerlendirmeye çalışacağız.

Cinler Alemi?

İslam öncesi dönemlerde, cinlere yüce varlıklar gözüyle bakılıyordu. Onlar adına adaklar adanıyor, yüce varlıklar oldukları söyleniyordur. Cinler alemi hakkında daha sonra Kur’anda genel bilgiler verildi. Kur’an cinlerin tıpkı insanlar gibi nefis sahibi olduklarını, nefisleriyle hareket ettiklerini söyledi. Kur’anda, ‘Cinlerin Allah’a hesap verecekleri’ belirtilmiştir. Cinler alemi nasıldır sorusuna bu şekilde cevap verdik. Değerli kardeşlerim, şimdi dilerseniz, cinlerin özelliklerine bakalım.

Cinlerin Özellikleri?

Sevgili kardeşlerim, cinler insanlar gibi nefis sahibi varlıklardır. Onların insanlardan farkı, görünmemeleri (manevi boyutta olmaları), mesafeleri çok hızlı gidebilmeleri olarak değerlendirilir. Bunun dışında cinlerin, insanlardan çok fazla farkları yoktur. Onların geleceği bildikleri hakkında tanımlamalar yapılsa bile bu yanlıştır. Allah dışında, hiçbir varlık gelecek zamanda neler olacağını bilemez. Cinlerin özellikleri şöyledir kardeşlerim.

  • İnsanlar gibi evlenip çoğalırlar. 
  • Hem iyi olanları hem kötü olanları vardır. Müslüman ve gayri Müslim şeklinde iki kısma ayrılırlar.
  • Gelecek hakkında bilgileri yoktur. Manevi alemde yer alıp, hızlı hareket ederler. 
  • Cinler aleminde yaşarlar. Bu alem, insan aklının ve gözlerinin yetmediği sınırlar içerisindedir. İnsanlardan bazı yönleriyle daha güçlüdürler.

Cinler İnsanlara Bulaşırlar Mi?

Değerli kardeşlerim, cinler insanlara bulaşabilir. Ama bunun öncesinde ayrımın farkına varmak gerekir. Kardeşlerim, cinler Müslüman ve olmayan şeklinde iki kısma ayrılırlar. Kötü huylu ve iyi huylu olarak ayrılırlar. İyiler Müslüman, kötüler Gayri Müslim olarak isimlendirilir. Kötü huylu olanlar insanlara musallat olurlar. Cinler neden musallat olur sorusunu şu şekilde yanıtlayabiliriz.

  • Kişi maneviyattan uzak durur, ibadetlerini yerine getirmezse,
  • Hayatını boşa yaşamaya başlar ve devam ederse, cinler kendisine bulaşabilir.

Cinler Büyülerde Kullanılabilir Mi?

Sevgili kardeşlerim, cinler çok özellikli varlıklardır. İnsanlara musallat oldukları zaman bunun insan yöneltmesiyle olduğunu unutmamak gerekir. Yani durduk yere değil, insanlar yönelttikleri için musallat olurlar. Yöneltme genellikle büyüler yoluyla gerçekleştirilir. Kötü insanlar tarafından cinler, büyülerin içerisinde kullanılabilir. Cin musallatı konusunda dualara sığınmak gerekir.

Cinlerden Kurtulma Yolu?

Değerli kardeşlerim, cinlerden ve diğer şeytani varlıklardan korunmanın yegane yolu, Allah’a teslim olup ona sığınmaktır. Allah’a sığınmak için duaların eksik edilmemesi gerekir. Okunan her dua kötü huylu cinlerin def edilmesini sağlar. Allah’ın kelamlarını duyan şeytan ve tarikatı, ortamdan kaçar.

İyi ve Kötü Huylu Cinler?

Sevgili kardeşlerim, cinler iki gurupta yer alırlar. Bunlar iyi huylular ve kötü huylular olarak isimlendirilmiştir. Kötü huylu cinler şeytan ve onun öğretilerine inanırlar. Onlar insanlara kötülük yapmak,vesvese vermek için çalışırlar. İyi huylu olanlar Allah’a ve onun peygamberi Hazreti Muhammed’e inanırlar. Allah’a devamlı olarak ibadet ederler. İnsanlara doğrudan veya dolaylı olarak zarar vermezler. 

Cin Musallat Olduğunda Ne Olur?

Toplumumuz cinler hakkında sahip olduğu bilgiyi genellikle televizyon filmlerinden alırlar. Bunun hakkında başka araştırma yapmayan toplum, cinlerin korkunç yaratıklar olduğunu, insanlara göründüklerini sanırlar. Oysa araştırma yaptıklarında gerçeği görebilirler. Cinler, insanların bedenine değil, beynine hükmetmeye çalışır. Tabi hüküm sürmek isteyen cinler, kötü olanlardır. Müslüman cinler bu amaç için uğraşmazlar. 

Cinlerin Yaratılışları?

Allah, Kur’anda cinlerin, insan gibi özelliklere sahip olduklarını belirtir. Onların sorguya çekildiklerini belirtir. Sorguya çekilen her varlık, nefis sahibidir. İyilik ve kötülük yapabilir. Buna göre hesap görür ve sorguya alınırlar. Cinler insanlardan birkaç özellikleri dışında üstün değildirler. Akıl olarak insan daha üstündür. 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ