7 / 24 Çekinmeden Arayın 0552 443 29 29

Remil İlmi Nedir? Ne İşe Yarar

  • Remil İlmi Nedir? Ne İşe Yarar için yorumlar kapalı
Remil İlmi Nedir? Ne İşe Yarar

Remil İlmi Nedir? Ne İşe Yarar

Sözlükte “Kumlu Arazi” mânâsına gelen remil kelimesi, terim olarak da “Kaybolan bir şeyin yerini bulmak” ya da “Merak edilen bir işin sonucunu öğrenmek” maksadıyla kum üzerine çeşitli çizgilerinin çizilmesi ile fal bakmak demektir.

Aradan zaman geçmesine rağmen kum yerine daha çok kağıt ve tahta kullanıldığı halde yine de remil ismi değişmemiştir. Literatürde “Hattü’reml” gibi görülen adın yanında darp kelimesinde ona yakın ya da ona benzer manalardan geçer.

Türkçedeki Kullanımı

Türk dilinde ise “Remil dökmek/Remil atmak” Denilmektedir. XII.Yüzyılda Arapça’dan latinceye yapılan tercüme çalışmalarının neticesinde “İlm-u Reml” karşılığı olarak İspanya’da kullanılmış ve oradan batı dillerine yayılmıştır.

Müslümanlığın kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’de bulunmayan remil kelimesine hadislerde terimlerde sözlük manasına gelir. İbn Abbas, Remil’in kahinler aracılığı ile gerçekleştirilen bir işlem olduğunu söylemiştir. Remilciler, bu falın gerçeğinin Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Lokman, işaya ve Hz.Daniel peygamberlere dayandığını söylemektedir. Dolayısıyla caiz olduğunu belirtmektedir.

Remil Nasıl Atılır?

Rivayet olunduğuna göre cahiliye devrinde Remil şekilde uygulanmaktaydı. Fal baktırmak isteyen biri, remil ücretini peşin öder ve remilciye remil atmasını söylerdi. Yanına bir çocuk alma şeklinde talep sahibi ile birlikte kumlu bir yere giden remilci kumun üzerine seri bir şekilde çeşitli çizgiler çizer daha sonra çizdiği çizgileri ikişer ikişer sildiği esnada çocuk da tekerleme şeklinde çeşitli cümleleri telaffuz ederdi. Geriye çift çizginin kalması demek niyet edilen şeyin neticesinin iyi ve uğurlu olacağı, tek çizginin kalması demek ise kötülüğün ve uğursuzluğun olacağına işaret edilmekteydi.

Remil İlmi İle Astroloji Benzerliği

Arap dünyasında oldukça yaygın bir şekilde kullanılmakta olan Remil ilmi, zaman içerisinde diğer kültürlere de geçmiş ve bu arada çizgileri batlamyus astronomideki 12 burç, vetede benzetilerek 16 hanelik şekillere çevirmek ve yıldızların konumunda söz konusu olduğu gibi uğurlu ve uğursuz kabul edilen haller ile belirlenmiştir.

 Tarihin çeşitli dönemlerinde çeşitli gruplar bunu bir meslek haline getirerek geçişim aracı yapmış ve remil kurallarını ve kriterlerini ortaya koyan çeşitli eserler ortaya koymuşlardır.

Remilde Kehanet Nedir?

Remil atma neticesinde oluşan 16 satır ve dört temel şekilden yola çıkarak gerçekleştirilir. Remil şekilleri ya da desenleri aslında 16 tanedir. Diğer 12 tanesi, ilk deseni meydana getiren temel desenlerden ve şekillerden çıkarılmaktadır.

Remilde Hangi Sembol Hangi Anlama Gelir?

Her satır veya her hane tek sayıdan meydana geliyorsa nokta, çift sayıdan meydana geliyorsa çizgi işaretleri ile telaffuz edilip alt alta dizildiğinde anlamları daha önceden belli olan remilin şekilleri ya da desenleri oluşur. Bu şekiller ya da desenler remil ilmi ile uğraşan bireyin aracılığı ile bir definenin yerinin tespit edilmesinden bir hastanın durumunun kötüye gitmesinin kurtarılmasına, doğacak çocuğun cinsiyetinin öğrenilmesinden ticari bir teşebbüsün kâr ya da zarar etme hallerine kadar çeşitli değişiklik gösteren problemlerin her biri için farklı biçimlerde yorumlanır.

Ortaçağ’da bir ilim olarak kabul edilen remil, o zamandan itibaren yaygın bir şekilde uygulanmıştır.

Bilinen Usta Remilciler Kimlerdir?

XIII. yüzyılda yaşayan Kuzey Afrikalı Ebu Abdullah Muhammed ile bazı rivayetlere göre Suriyeli bazı rivayetlere göre Mısırlı olan müellif Abdullah Bin mahfuf ‘tur.

Osmanlı döneminde XVI. Yüzyıl divan şairlerinden Zati’nin önce Beyazıt Camisi’nin avlusunda daha sonra da İbrahim Paşa hamamı yakınlarında bulunan bir dükkanda remil ilmi ile uğraştığı bilinmektedir.

İnsanların Remil İlminden Beklentileri Nelerdir?

Kader

• Kısmet

• Ecel

• Rızık

• Ölüm

• İş

Alanlarında merak ettikleri konular ile ilgili çeşitli varsayımlardan yola çıkarak yorum yapan remilcilerin nasihatlerine göre yaşamlarına yön vermek istemektedirler.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ