7 / 24 Çekinmeden Arayın 0552 443 29 29

Vefk Alfabesi?

 • Vefk Alfabesi? için yorumlar kapalı
Vefk Alfabesi?

Kötülüklerden, musibetlerden, nazardan ve büyüden korunmak isteyenler, medyumlardan ve hocalardan medet umuyorlar. Sevdiğine kavuşmak, sevdiğinden ayrılmamak ve daha çok sevilmek isteyenler de soluğu medyumlarda alıyorlar.

Medyumlar da kendilerine iyi niyetle gelen insanlara vefk nedir hazırlayarak yardımcı oluyorlar. Bir nevi tılsımlı dua olan vefkler çok etkili uygulamalardır. Her insanın ve medyumun hazırlayamayacağı bir çalışmadır. Özel yetenek ve ilim gerektiriyor. Her dilde yazılamıyor. Özel vefk alfabesi ile yazılıyor.

Vefk, Mısır döneminde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Oradan da Musevilere geçmiştir. O dönemlerde vefkler İbranice ve Süryanice hazırlanırdı. Günümüzde de hala bazı vefkler bu dillerde hazırlanmaktadır.

İslamiyet’in doğuşu ve kabulüyle birlikte, vefkler Arapça hazırlanmaya başlandı. Musevi döneminde hazırlanan vefklerde yardımlar cinni varlıklardan isteniyordu. Arapça hazırlanan vefklerde ise yardım sadece Allah’tan isteniyor. Bu nedenle hazırlanan vefklerde Allah’ın isimleri ve ayetler kullanılıyor.

Vefk Nedir?

Vefkin bir çok anlamı bulunuyor. Tevafuk kelimesinden türetildiği kabul ediliyor. “Rast gelme”, “uyum”, “tılsımlı dua”, “denge ve uyum”, “tesirli dua” gibi anlamları bulunuyor. 5×5 cm ölçülerindeki bir kâğıda harflerin sayısal değerlerinin yazılmasıyla oluşturulur. Bu sayısal değerler rast gele oluşturulmaz ve yazılmaz. Belirli kuralları ve ritüeli vardır. Bunu hazırlayabilmek için gökyüzü bilimine, havas ve Kuran ilimlerine haiz olmanız gerekiyor.

Allah, Kuran-ı Kerim’de “sadece benden isteyin” buyuruyor. Bu nedenle hazırlanan vefklerde Allah’ın isimleri ve ayetler kullanılıyor. Bu isimler ve ayetler, özel kurallar dâhilinde özel şekillere yerleştiriliyorlar.

Vefk Günah mıdır?

Büyünün her türlüsü dinimizce yasaklanmıştır. Fakat, iyi niyetle yapılan her türlü dua caizdir. Duayı okumak, yazmak, üzerinde taşımak veya bir yere asmak dinen yasak değildir. Aslında vefki, Müslümanlar muska olarak hazırlatıyorlar. Halk dilinde de bu yüzden vefk pek bilinmez. Ama muska denildiğinde yedisinden yetmişine herkes bilir. Birçoğunuz çocukken boynunuzda asmışsınızdır ya da omzunuza iğneyle tutturulmuştur.

Muska olarak hazırlanan vefkler ve tılsımlar Esmaül Hüsna, şifa ve koruma ayetleri bulunuyor. Bunlar da Allah’ın varlığını kabul ettiğinizi ve sadece ondan yardım istediğinizi gösterir. Bu nedenle vefk günah mıdır sorusuyla karşılaştığınızda günah olmadığını rahatlıkla söyleyebilirsiniz.

İslamdan önce, Arap coğrafyasında ebced hesabı biliniyordu. Hatta bazı edebiyatçılar tarafından da kullanılıyordu. Kuran-ı Kerim’in Arapça olarak indirilmesi ve vahiy dili olarak bu dili kullanması önemlidir. Ebced hesabı yapılan cifir ilmi de bu vahyin bir yan ürünüdür. İnsanlığın yararına kullanılan bu ilmi Kur’ân-ı Kerim’ın reddetmesi düşünülemez. Kuran’ın mucizeler kitabı olduğunu biliyorsunuz. İçinde saklı bulunan sırları çözmenin yolu da cifir ilmi gibi çalışmalardan geçiyor.

Vefk Alfabesi

Vefk hazırlanırken Arap alfabesi kullanılır. Araplar alfabelerine “ebced” diyorlar. Arap alfabesi 28 harften oluşuyor. Vefk hazırlanırken bu harflerden yararlanılıyor. Medyum âleminde vefk hazırlayabilmek için ebced ilmi bilgisine sahip olunması gerekiyor.

Ebced ilminin Hz. Adem’e kadar gittiği rivayet ediliyor. Hz. Adem’den Arap alfabesinin kullanıldığı dönem arasında bu ilmi kullananlar zamanla sayısal değerler oluşturmuşlar. Ebced ilmini zamanla geliştirerek, her Arap harfine bir sayısal değer vermişler. Bir ebced tablosu oluşturmuşlar. Bu tabloya baktığınızda hangi harfin hangi sayıya denk geldiğini buluyorsunuz.

Hangi kelimenin ya da cümlenin vefkini yapacaksanız, harflerin sayısal değerlerini tablodan buluyorsunuz. Elde ettiğiniz sayısal değerin vefkini yapıyorsunuz.

Ebced Tablosu; Kuran-ı Kerim okuyanlar veya Arapça bilenler Arap harflerine aşinadırlar. Çocukken camilere ve hocalara gidenler de bunu “elif, be, te, se” olarak hatırlayacaklardır. Ebced ilmiyle uğraşanlar bu harflere 1’den 1000’e kadar sayısal değerler vermişlerdir.

Vefk alfabesi; elif, bâ, cim, dâl, he, vav, ze, ha, tı, yâ, kef, lâm, mim, nûn, sin, ayın, fe, sad, kaf, rı, şın, te, se, hı, zel, dad, zı, ğayın harflerinden oluşuyor. Görüldüğü gibi bu harfler aynı zamanda Arap alfabesi harfleridir. Bu harfler kolay ezberlensin diye harfler gruplara ayrılmıştır. Baş harfleriyle yeni sözcükler üretilmiş.

 • elif, bâ, cim, dâl harfleriyle ebced;
 • he, vav, ze harfleriyle hevvez;
 • ha, tı, ya harfleriyle hutti;
 • kef, lâm, mim, nun harfleriyle kelemen;
 • sin, ayın, fe, sad harfleriyle sa’fes;
 • kaf, rı, şın, te, se harfleriyle karaşet;
 • se, hı, zel harfleriyle sehaz;
 • dad, zı, ğayın harfleriyle de dazağ sözcükleri türetilmiş.

Arap alfabesi sayısal değer açısından üçe ayrılmış. İlk 9 harfe ahad (birler) adı verilmiş ve birler basamağındaki sayı değerleri kabul edilmiş. İkinci 9 harfe aşar (onlar) adı verilmiş ve onlar basamağındaki sayılar kabul edilmiş. Üçüncü10 harfe miat (yüzler) adı verilmiş ve yüzler basamağındaki sayılar kabul edilmiş.

Örnek olarak; elif harfinin sayısal değeri 1, be harfinin 2, ye harfinin 10, nun harfinin 50, kaf harfinin 100, ğayn harfinin de sayısal değeri 1000’dir.

Vefk ilmi, Osmanlı Devleti döneminde ulemâ Molla Câmî, ebced hesabını kullanarak İstanbul’un fetih tarihini bulmuştur. Sebe’ Sûresinin 15. Âyetinde geçen “beldetün tayyibetün” ibâresini ebced hesabına göre hesaplamıştır. Bu hesaba göre hicrî 857, milâdî 1453 tarihini çıkarmış ve İstanbul’un Fethinin bu ayetle de müjdelendiğini haber vermiştir.

Vefkin Özelliği Nedir?

1- En fazla 5×5 cm ölçülerinde avuç içi kadar büyüklükte bir kâğıt kullanılır. Nadiren de olsa, cam, taş, kurşun levha, bez gibi eşya ve maddelere de yazılabiliyor. Önemli olan kullanılan malzemenin yeni ve daha önce kullanılmamış olmasıdır.

 • Vefkin özelliğine göre kağıdın içine üçgen, kare veya dikdörtgen şekiller çizilir.
 • Yukarıdan aşağıya çizilen çizgiye “dılı”,
 • Sağdan sola çekilen çizgiye “satır”,
 • Köşeleri birleştiren çizgilere “kutur” adı verilir.

2- Her satır sırasında bulunan kutucuk sayısına göre vefkler isimlendiriliyor. İlk satırda 3 kutu varsa, 3’lü, dört kutu varsa 4’lü olarak nitelendiriliyor. Hazırlanma türüne göre 46 kutucuğa gider gidebiliyor.

3- Kullanılan mürekkep, misk ve safranın gül suyu içinde ezilmesiyle oluşturulmuştur. Sıradan mürekkepler veya mürekkepli kalemler kullanılmıyor.

4- Telekinetik bir çalışmadır.

Vefk Nasıl Hazırlanır? 

Verilen bilgiler ışığında vefkin kolay hazırlanmadığını görmüşsünüzdür. Cifir ve Kuran ilmine haiz olmayan kişiler vefk yazan kişiler grubuna girmiyor. Kişilerin cifir ilmiyle birlikte astronomi ve astroloji bilgisi de üst düzeyde olmalıdır. Çünkü, yükselen yıldızınız, ilişkili olduğunuz gezegen bilgilerinin tamamı vefk hazırlamada etkendir.

Cifir, Kuran ve astronomi ilimlerine sahip gerçek medyum bulmaya dikkat etmelisiniz. Bu kişinin güvenilir medyum olması da önemlidir. Gerçek ve güvenilir medyumun vefk nasıl hazırlanır konusunda deneyimli olduğundan emin olunuz.

Güvenilir ve gerçek medyum, isteğinizi duyduktan sonra “vefki bir günde hazırlarım. 48 saat içinde etkisini görürsünüz” yalanını söylemez. Odasına girdiğinizde basit ve sıradan bir ortam görürsünüz. Filmlerde, dizilerde olduğu gibi mistik bir ortamla karşılaşmazsınız. Bunlara da dikkat etmeyi unutmayınız.

Vefk yazan hocalar, Medyum öncelikle sizin yıldızname ve ebced falınıza bakacaktır. Daha sonra isteğinizi öğrenip, uygulama ve sonuçları hakkında sizi bilgilendirecektir. İsteğiniz ve niyetinizin özelliğine göre sizi gönderip 2 gün sonra da gel diyebilir. Çünkü vefkler öyle anında ve her istenildiğinde hazırlanacak çalışmalar değildir.

Vefki kendiniz veya bir başkası için hazırlatacaksanız vereceğiniz bilgiler tam ve doğru olmalıdır. Vefkin etkili olması ve istenen hedefe ulaşması için bu çok önemlidir. Kişinin adı, soyadı, anne adı, varsa göbek adı, doğum tarihi (gün, ay, yıl), doğum saatinin tam olması vefkin en doğru şekilde hazırlanması için gereklidir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ