7 / 24 Çekinmeden Arayın 0552 443 29 29

Cin Daveti Nasıl Yapılır | Cin Daveti Duası

  • Cin Daveti Nasıl Yapılır | Cin Daveti Duası için yorumlar kapalı
Cin Daveti Nasıl Yapılır | Cin Daveti Duası

İnsanlar yüzyıllardır cinleri merak edip durmuşlardır. Kuran-ı Kerim’i detaylı şekilde incelemiş, cin daveti nasıl yapılır konusunda araştırmalar yapmışlardır. Ruh çağırma seansları yaparak, cinlerin dünyaya gelmelerini sağlamışlardır.

Buradan da anlaşılacağı üzere ruh çağırma seanslarında aslında gelen ruh değil bilmediğiniz bir cindir. Yakın geçmişten veya gelecekten bilgiler vererek, sizleri yönlendiriyorlar. Bu nedenle, psişik, metafizik gibi yeteneklere ya da Kuran, hüddam ilimlerine haiz değilseniz ne ruh çağırma ne de cin daveti yapmaya kalkışmayın.

Cinler Âlemi Hakkında

Cin, sözlük anlamına göre; “gizli, örtülü, görünmeyen varlık” demektir. Zariyat suresinin 56. ayetinde Allah (cc), cinleri ve insanları kendisine kulluk etmeleri için yarattığını buyurmuştur. Cinler, Allah tarafından ateşten yaratılmış ruhani varlıklardır. İki alem arasında gidip gelebilen, genellikle aramızda yaşayan varlıklardır. Allah, gözünüze bir perde indirdiğinden cinleri göremiyorsunuz.

Cinler de insanlardan önce yaratılmışlardır ve çok uzun bir ömre sahiplerdir. Cinler arasında da Müslümanlar olduğu gibi kâfirler (süfli) bulunuyor. Cinlerin insanlara görünebileceği ve emirlerine girebileceği Hz. Süleyman (as) örneğinde açıkça görülebiliyor. Allah (cc), cinleri Hz. Süleyman’ın emrine vermiştir. O da onları en ağır işte çalıştırmıştır.

Cinler, mutlak gaybı bilemezler. Hayat sürelerinin uzunluğu, ruhani ve manevi varlık olmaları, meleklerden bilgi (haber) çalmaları nedeniyle yakın geçmiş veya gelecekten bilgi verebiliyorlar.

Cin Daveti Nasıl Yapılır?

Bulunulan ortama ve çağırma niyetine göre Müslüman (ulvi) veya kafir (süfli) cin gelebiliyor. Müslüman bir cin çağırmak istiyorsanız, bulunduğunuz ortamın son derece temiz olması ve sizin de abdestli olmanız gerekiyor. Temiz giysiler giymeniz de önemlidir.

Sufli cin daveti çağırmak istiyorsanız, ortama, temizliğe ve abdeste ihtiyaç bulunmuyor. Süfli cin çağırırken çok dikkatli olmalısınız. Bu konuda yeterli bilgiye ve donanıma sahip değilseniz, süfli cini geri gönderemeyebilirsiniz. Çünkü süfli cinler, kolay kolay geri gitmek istemeyecekler ve size musallat olmak isteyeceklerdir.

Cin Daveti Niçin Yapılır?

İnsanların, gelecekle ilgili merakları ve geleceği önceden görme arzuları biliniyor. Bu arzularını filmlerde ve kitaplarda çoklukla görmüşsünüzdür. Bazı bilim adamları ve bundan kar sağlayacak insanlar astroloji ilmine yıllarını vermişlerdir. Bazı insanlar daha da ileri giderek, -gaybı sadece Allah’ın bilebileceğini bile bile- ruhlardan ve cinlerden yardım istemişlerdir.

Kahve, iskambil ve yıldız fallarıyla insanlar günlerini ve neler yapıp/yapamayacaklarını öğrenmeye çalışıyorlar. Bunların dışında daha detaylı bilgileri öğrenmek isteyenler cin daveti yapan kişilere gidiyorlar. Cinlerin ve bazı insanların, cinlerin her şeyi yapabilecekleri bilgisini yaymaları nedeniyle, bu kişilere müracaat ediyorlar.

Cinlerin hangi amaç için çağrıldığını madde madde sıralayalım.

1- Sevdiğine kavuşmak, daha çok sevilmek ve terk edilme korkusu yaşamamak,

2- Zengin olmak, daha çok kazanmak, bolluk bereket içinde yaşamak,

3- Hastalıklardan, nazardan ve musibetlerden korunmak,

4- Sevenleri birbirinden ayırmak,

5- İstenilen kişinin kısmetini kapatmak,

6- İstenilen kişinin müzmin bir hastalığa yakalanması,

7- İşyerinden kovulması, iflas etmesi,

8- Yakın gelecekten haber alabilmek; örneğin, sınav sonucu, yolculuk, nakit gelişi gibi…

9- Yakın geçmişten haber alabilmek; sevdiğiyle konuşabilmek, kaybolan eşyanın/kişinin bulunması için cinler çağrılıyor.

Cin Daveti Yapanlar

Cinlerin istedikleri zaman insanlara görünebildikleri ve hatta içlerine dahi yerleştikleri biliniyor. Belirli ritüeller, dualar ve sözler söylendiğinde cin geliyor. Burada önemli olan cinin gelmesi değil, geri gönderilmesidir. Sanıldığının aksine cin çağırmak kolaydır. Din alimlerinin ve medyumlarının uyardıkları nokta cinin geri gitmemesi ve insana musallat olmasıdır.

Cin size musallat olduğunda, vesvese yoluyla sizi önce psikolojik bunalıma sokuyor. Hayat düzeniniz bozulduğundan sizi intihara kadar sürükleyebiliyor. Bu nedenle eksik bilgilerle ve yanlış yönlendirmelerle cin daveti yapmaya kalkmayın. Mutlaka yapmak istiyorsanız ehliyetli ve bilgili birinden yardım almalısınız.

Cin daveti yapan piyasada birçok kişi bulunuyor. Bazıları bunu layıkıyla ve doğru bir şekilde yaparken bazıları da insanların paralarını almak için yapan sahtekârlardır. Buna çok dikkat etmelisiniz. Gerekli donanıma ve bilgi birikimine sahip gerçek medyum bulmalısınız.

Müslüman Cin Daveti Nasıl Yapılır?

Müslüman cinler insanlara zarar vermezler. Mümin bir cin çağırmak isterseniz aşamaları sırasıyla ve usulüne göre yapmanız yeterlidir. Öncelikle abdest alıp, temiz kıyafetler giyiyorsunuz. Sessiz ve karanlık bir ortam seçip, diz üstü oturuyorsunuz. Ellerinizi dizlerinizin üstüne veya yere koyabilirsiniz. Cin daveti duası aşağıda anlatıldığı gibidir.

3 defa arka arkaya “Eüzü billâhi mineş şeytânir racîm” diyorsunuz. Ardından 7 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” diyorsunuz. “Ey Allah ve onun resulüne itaat eden mümin cinler! Hanginiz bana hayır üzerine yardım ederseniz, Allah da ona yardım etsin” sözünü 3 defa yineleyerek cinlere sesleniyorsunuz.

Ayağa kalkarak kıbleye dönüyorsunuz. Cin suresini yedi defa okuyorsunuz. Okumanız bittikten sonra sağ tarafınıza dönerek “ahsenellahü ilâ men ahsene ileyye min ervâhil mü’minîn” diyorsunuz. Sonra sol tarafınıza dönüp 3 defa “ye saf dîş” sonra “bikatlamediyş”, bir defa da “tezdâdu bihâ sirran ve alâ sirriküm. esselâmü aleyküm eyyühel ervâhut tâhireti min cânnil mü’minîn.” Diyorsunuz.

Sözleriniz bittikten sonra “Esselâmu aleyküm” sözünü duyarsanız cin gelmiş demektir. Siz de akabinde “Aleyküm selâm” deyip, sorularınızı sorabilirsiniz.

Cin Davetinde Okunacak Sure

Cinleri çağırmada ve geri göndermede Cin suresini okumalısınız. Kuran-ı Kerim’in 72. suresidir. 28 ayetten oluşuyor. Surede büyük sırlar ve faziletler bulunuyor. Ağırlıklı olarak cinlerden bahsedildiği için cin suresi adı verilmiştir. Bu nedenle bütün medyumlar ve hocalar cin davetinde okunacak sure olarak bu sureyi bilirler.

Cinlerin şerrinden, musallatından korunmak istiyorsanız bu sureyi sıklıkla okuyabilirsiniz. Çocuklarınızı, sevdiklerinizi şeytanın ve cinlerin şerrinden, musibetinden bu sureyle koruyabilirsiniz. Sure; “Kul uhıye ileyye ennehusteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na kur’anen ‘aceben” ayetiyle başlıyor.

Kibritle Cin Daveti Yapma

Cin çağırma ayinlerinin en kolayı kibritle cin daveti yapma olanıdır. Aile ve arkadaşlar arasında sıklıkla kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde ihtiyacınız olan sadece adet kibrit çöpüdür. Ayini yapmak için iki kişi gerekiyor.

Kibritleri 3’er olmak üzere paylaşıyorsunuz. U şekil oluşturacak şekilde kibritleri tutuyorsunuz. Burada dikkat edeceğiniz husus kibrit uçlarının karşıya gelecek şekilde tutmanızdır. Hazırlığınızı tamamladıktan sonra Fatiha suresini bir defa, İhlas suresini 3 defa okuyorsunuz. Burada amaç kibrit cini olarak bilinen Kiki cinini çağırmaktır. Sureleri okuduktan sonra “ Kiki geldin mi” diye soruyorsunuz.

Kibrit çöpleri içe doğru yönelirse cin gelmiş demektir. Kibritler dışa yönelirse cin gelmemiş demektir. Kiki geldikten sonra sorularınızı soruyorsunuz. Cini geri göndermek için tekrar 1 Fatiha, 3 İhlas okuyorsunuz. Bu duaları okumadan sakın kibritleri bozmayın ve ayini sonlandırmayın.

Fincanla Cin Daveti Yapma

Cin çağırma yöntemlerinden en eskisi ve bilineni fincanla cin daveti yapma olanıdır. Her ne kadar kolay ve basit gibi görünse de yeterli bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Eksik ve yanlış bilgilerle cin daveti yaparsanız, gönderemeyebilirsiniz. Bu durumda da cin musallatı durumuyla uğraşmak zorunda kalırsınız.

Uygulama için bir fincan, 29 harf, 1’den 10’a kadar sayılar, evet ve hayır sözcükleri yeterlidir. Uygulamada sehpa, masa, sini gibi eşyalar kullanabileceğiniz gibi düz bir zemine harflerin, rakamların ve sözcüklerin yazıldığı kâğıtları da kullanabilirsiniz.

Fincanla cin çağırmada kişi sınırlaması bulunmuyor. En az 3 kişi olması yeterlidir. Çember şeklinde oturuyorsunuz. Harfleri, rakamları ve sözcükleri düzenledikten sonra fincanı ters çevirip ortaya yerleştiriyorsunuz. Parmaklarınızı üstüne yerleştiriyorsunuz.

Cin çağırma nasıl yapılır, Bir kişiyi sözcü olarak belirliyorsunuz. Konuşmaları o kişi yapıyor. Eüzü besmele çektikten sonra, İhlâs, Subhaneke ve Kevser’i 3 arka arkaya 3’er defa okuyorsunuz. “Amin” dedikten sonra hangi cini çağırdıysanız “…….. geldin mi” diye soruyorsunuz. Fincanda hareketlenme olduysa geldi demektir. Sorularınızı sorabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ