7 / 24 Çekinmeden Arayın 0552 443 29 29

Vefkler Tılsımmıdır?

 • Vefkler Tılsımmıdır? için yorumlar kapalı
Vefkler Tılsımmıdır?

Büyülerin ve muskaların sosyal hayatımızda sıklıkla kullanıldığını biliyoruz. Kısa yoldan amacına ulaşmak isteyenlerle, son çare olarak büyüyü görenlerin baş vurduğu yöntemlerdir. Durum böyle olunca da hayatımızda medyum ve hoca kavramları girmeye başladı. Özellikle gerçek medyum ile güvenilir medyum kavramları sıklıkla aranan kelimeler oluyorlar.

Medyum kavramıyla birlikte tılsım, sembol, muska ve vefk kavramları da sıklıkla dillendiriliyor. Büyüden ve muskadan uzak olan kişilere yabancı gelen bu sözcükler, büyünün olmazsa olmazlarıdır. Vefkin sözlük anlamı “uyum; uygun, münasip” demektir. İslam coğrafyasına, coğrafyasına Hint ve Sâbiîlerden geçtiği tahmin ediliyor.

Tılsım, sembol ve muskayı içinde barındırmasıyla vefkin ayrı bir yeri vardır. Büyünün ana malzemesi ve etkili olmasını sağlayan etken olarak kabul edebilirsiniz. Vefkler, öyle herkesin ve medyum diye geçinenlerin hazırlayacakları materyaller değillerdir. Özel yetenek ve ilim isteyen çalışmalardır. Medyum diye gittikleri kişilerin, birkaç dakikada hazırladıkları kâğıtlara benzemezler.

Peygamber Efendimizin, kılıcının, kalkanının, eşyalarının; padişahların aynı şekilde eşyalarının üzerlerinde bu vefklerden görebilirsiniz. İmam Gazali de vefklerden yararlanmıştır. 3’lü şekilde hazırladığı vefkleri kadınların doğumunu kolaylaştırmak, 7’li vefki hafıza kuvveti sağlamak için kullanmış.

Vefk Nedir?

Büyü yaptırmak istediğinizde veya size büyü yapıldığından söz ediliyorsa ilk duyacağınız kelime vefk olacaktır. Bu durumda vefk nedir diye aklınıza soru işareti oluşacaktır. Medyumların ve hocaların büyü hazırlamak ya da büyü bozmak için hazırladıkları kağıtlara vefk deniyor. Bu kağıtlar avuç içi büyüklüğündedir. Üzerlerinde sadece ilim irfan sahibi kişilerin yazabilecekleri özel dualar, tılsımlar ve sembollerin oluşturduğu yazılar bulunuyor.

Allah’ın isimleri, ayetler ve dualar, belirli zaman diliminde, belirli sayıda ve işarette yazılmasıyla oluşturuluyorlar. Hurufilik (harflerle sayıların kutsallığını kabul eden anlayış) yoluyla hazırlanan vefklerde, Arap harfleri, rakamlara, geometrik çizim ve biçimlere dönüştürülüyor. Ayetlerin, duaların, harflerin, sayı ve şekillere dönüştürülmesiyle vefk tılsım mıdır sorusunun da yanıtını bulmuş oluyorsunuz.

Vefk Tılsım mıdır?

Sayılar ve geometrik işaretler kullanıldığından vefk tılsım olarak kabul ediliyor. Astroloji, astronomi,fal, kehanet ve matematik verilerinden yararlanılıyor. Temelinde Hurufilik inancı yatıyor. Harf ve rakamların özel güçlerine inanan eski çağ insanları bu uygulamanın günümüze kadar taşınmasını sağlamışlardır.

Kağıt üzerinde kare veya diktörtgen şekiller bulunuyor. Bu şekillerin içinde birbirini kesen doğrular vardır. Bu şekillerin içine belirli zaman ve şartlar dâhilinde sayılar, harfler yazılmasıyla oluşturuluyor. Vefklerin üç ve daire şeklinde olarak hazırlanan çeşitleri de bulunuyor. Fakat bu şekiller nadir olarak kullanılıyor.

Vefklerin hazırlanmasında insanı etkileyen ve her insanın içinde bulunduğu elementlerden yararlanılıyor. Bunlar; ateş, hava, su ve toprak elementleridir. Vefk hazırlanırken, toprak şekli değiştirilerek ateş, hava ve su şekilleri üretiliyor.

Vefkin tılsım olduğunun bir göstergesi de şekil içindeki sayıları hangi taraftan toplarsanız toplayın aynı toplamı vermesidir. Zaten aynı toplamı vermezse, vefk yanlış yazılmış ve hesaplanmış demektir.

Vefkler Niçin Hazırlanır?

Geçmiş çağlardan günümüze kadar sıkıntıda olan ve zor duruma düşen insanlar büyüye başvurmuşlardır. İlk zamanlar çarenin tükendiğinde başvurulan büyü, günümüzde ilk çare olarak görülüyor. Büyüye başvurulan durumları sıralayacak olursak;

 1- Sevdiğinin kendisini terk etmesinden korkanlar, terk eden sevgilinin geri dönmesini isteyenler,

 2- Sevdiğinin kendisine bağlanmasını, daha çok sevmesi,

 3- Şansızlığını, kısmetsizliğini kırmak, refaha kavuşmak,

 4- kendisinin ve sevdiklerini kötülüklerden, belalardan, hastalıklardan korumak,

 5- Üzerinde bulunan büyüyü bozdurmak için büyü yoluna başvuruyorlar.

Bu sıraladığımız büyü durumları iyi niyetle yaptırılan ve “ak büyü” olarak kabul edilen büyülerdir. Bunlardan başka bir de kötü amaçla ı ve “kara büyü” olarak addedilen büyüler bulunuyor. Bunlar, kişi/kişilere olumsuz ve kötü sonuçlar oluşturduğu için güvenilir medyumlar tarafından tasvip edilmiyor.

Vefklerin Hazırlanması

Özel yeteneğe ve ilme sahip olmayanlardan vefklerin hazırlanması istenmemelidir. Havas, Kuran ilmine haiz, psişik yeteneğe sahip olmayanlar hazırlayamazlar. Kuran okumak ve bilmek de vefk hazırlamayı kolaylaştırmıyor. Ayetlerin anlamını, işaretlerin dilini ve ebced hesabını iyi bilmelidir. Bu bilgilere haiz birinin hazırlayacağı vefk, sizi kandırmak içindir ve hiçbir etkisi yoktur.

Arap alfabesindeki her harfin sayısal bir değeri bulunuyor. Bir rakama tekabül eden harfler için çeşitli hesaplamalar yapılıyor. Büyü aleminde bu hesaplamaya “ebced hesabı” deniliyor. Vefk hazırlanırken, Kuran-ı Kerim ayetleri ve Allah’ın sıfatları kullanılıyor. Bunların dışında vefkin etkili olabilmesi için kişi isimleri, sayılar ve özel kelimeler de kullanılıyor.

Uzman kişiler vefkleri genellikle 3’lü şekilde hazırlıyorlar. Bunun dışında; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11’li olarak da hazırlıyorlar. Her bir şekle farklı bir isim veriliyor. Bunlar;

 • 3’lü (ZUHAL) Satürn
 • 4’lü (EL-MÜŞTERİ) Jüpiter
 • 5’li (EL-MERİH) Mars
 • 6’lı (ES-SEM) Güneş
 • 7’li (EZ-Zühre) Venüs
 • 8’li (UTARİD) Merkür
 • 9’lu (EL-KAMER) Ay
 • 10’lu ve 11’li vefklerdir.

Her vefkin bir hadimi (iş göreni) vardır. Her yıldıza sufli ve ulvi olmak üzer bir görevli tayin ediliyor. Şekiller ve sayıların oluşturulması, belirli bir düzene ve zamana bağlıdır. Rastgele çizmekle vefk oluşturulamıyor.

 Vefkin etkili olabilmesi için hazırlanırken;

 • Harflerin, rakamların, isimlerin, günlerin sihir özelliği,
 • Vefklerin mertebeleri,

Sayı ile harflerin tabiatı ve nitelikleri göz önünde bulunduruluyor. Medyumlar vefk hazırlarken genellikle 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5’li kareler kullanıyorlar. Hangi kelime veya ismi kullanacaklarsa ebced hesabı yapıyorlar. Elde ettikleri bulguları kareler içine yerleştiriyorlar. Burada dikkat ettikleri husus, ne taraftan toplarlarsa toplasınlar kelimenin sayısal değerini elde etmeleridir. Bundaki amaç, Hurufilik inancında gizli bir gücün ortaya çıktığı kabul ediliyor.

Ayetler, dua ve isimlerden ortaya çıkarılan sayı kadar tekrarlanması sonucunda dileklerin gerçekleşmesi, kötülüklerin uzaklaşması hedefleniyor.

Vefk Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar

Vefkin öyle gelişigüzel ve ehliyetsiz kişiler tarafından hazırlanmayacağından bahsettik. Uzman ve deneyimli kişiler vefk hazırlarken şu unsurları göz önünde bulunduruyorlar.

 • Manevi enerji düzeyiniz,
 • Hangi burca ve burç grubuna (ateş, toprak, su, hava) sahip olduğunuz,
 • Burçların özellikleri, yönetici gezegenler, gezegenler ile yıldızların arasındaki ilişkiler, yıldız saatleri bilgilerini
 • Gezegen ve yıldız ilişkileri doğrultusunda uğurlu gün ve geceleri
 • Yönetici gezegenlerPaSahip olduğu burç grubu,
 • Ebced hesabını

Vefk Nasıl Hazırlanır?

İnternetten ve çevrelerinden duydukları bilgilerle bazı insanlar evde vefk hazırlamaya kalkışıyorlar. Bu nedenle de internette sıklıkla vefk nasıl hazırlanır araştırması yapılıyor. Daha önce anlattığımız bilgiler ve nedenlerden dolayı kesinlikle evde vefk hazırlama işine girmeyin. Özel yeteneğiniz yoksa, Kuran ilmine uzun yıllarınızı vermediyseniz boşuna zaman harcamış olursunuz. Ayrıca yarım ve yanlış bilgilerle hazırlanan vefkin size olumsuz geri dönüşü de olabilir.

Genel anlamıyla bir vefkin nasıl hazırlandığını şöyle izah edebiliriz;

Yön verici unsur olarak Allah’ın isimlerinden biri seçiliyor. Seçilen isim sessiz harflerine ayrılıyor. Sessiz harfler vefkin üst hanelerine yazılıyor. Kaydırma işlemiyle diğer hanelere de yazılıyorlar. Bu işleme “el-Vefku’l-harfî” deniliyor. Daha sonra bu harflerin sayı değerleri tespit edilip, üst hanelere yazılıyor. Rakamların yazılma işlemine de “el-vefku’l-adedî” deniliyor.

Vefki Üzerinizde Taşıma Şartları

Dinimiz, korku, endişe, güvenlik gibi durumlar için dua etmeyi, sure ve ayeti caiz kılmıştır. Bunları okumanızda, üzerinizde taşımanızda veya bir yere asmanızda mani yoktur. Yalnız bunların da belirli şartları bulunuyor. Bu şartlara değinecek olursak;

 1. Vefk için hazırlanan sure, ayet ve hadisler sahih olacak. Kişiler tarafından uydurulan ayet ve hadislerin hiçbir geçerliliği yoktur ve aynı zamanda günahtır. .

 2. Kullanılan isim, harf, resim ve işaretlerin belirli ve olumlu bir anlamı olması gerekiyor.

 3. Şifa verenin sadece Allah olduğuna inanılmalı ve sadece ondan istenmelidir.

 4. Ayırma, iflas ettirmek, hastalığını ya da ölümünü istemek gibi kötü niyetler için yapılmamalıdır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ