7 / 24 Çekinmeden Arayın 0552 443 29 29

Geçim Sıkıntısı Çekenler İçin Dualar

Geçim Sıkıntısı Çekenler İçin Dualar

Geçim Sıkıntısı Çekenler İçin Dualar

Geçim sıkıntısı çekenler için dualar, maddi sıkıntı yaşayan kişiler tarafından araştırılan bir konudur. İnsanların hayatlarını sürdürebilmesi için çalışmaları gerekir. Farklı iş dallarında çalışan kişilerin amacı iyi bir hayat sürmek ve kimseye muhtaç olmamaktır. Bazen istekler daha da artabilir. Daha çok kazanmak ve daha zengin olmak hayali de insanlarda ortaya çıkabilmektedir. Ama ilk öncelik yaşaması için yeterli olana ulaşmaktır. Geçim sıkıntısı çekmek oldukça zor ve kişileri strese sokan bir durumdur.

İnsanlar hayatları ile ilgili konularda birçok dua eder. Bu duaların arasında öncelikle sağlık konuları gelir. Sonrasında iş ve para konuları yer alır. Fakirliğe düşmekten korkan kişilerin sıklıkla dua etmesi önemlidir. Bu dualarda istenilenler öncelikle Allah’a bildirilir ve sadece O’ndan dilenir. Çünkü veren de alan da Allah’tır. Kimsenin gücü rızkın azalmasına ya da çoğalmasına yetmez. Çalışan kişi Allah’a yakın olursa her zaman rızkı çoğalır ve bereketlenir. Bu durumda başkalarıyla da paylaşmasını bilir. Çünkü paylaştıkça çoğalacağını bilenler inancı olan kişilerdir.

Geçim Sıkıntısı Çekenler İçin Kısa Dualar

 

Geçim Sıkıntısı Çekenler İçin Dualar

Geçim Sıkıntısı Çekenler İçin Dualar

Geçim sıkıntısı çekenler için dualar kısa olarak okunması hem çabuk okumayı hem de çabuk ezberlemeyi sağlamaktadır. İnsanlar bu duaları okuyarak darlıktan bolluğa ulaşabilir. Önemli olan sadece Allah’a sığınmak ve O’ndan yardım dilemektir. İşte o zaman işleriniz rast gider ve rızkınız da artar. Aşağıda bulunan kısa duaları okuyabilirsiniz:

“Allahümme inni e’uzü bike mine’l küfri ve’l fakri.”

Anlamı: Allah’ım küfre düşmekten ve fakirlikten sana sığınırım.

“Allahümme inni e’uzü bike mine’l keseli ve’l herami ve’l me’semi ve’l mağrami ve min fitneti’l kabri ve azabi’l kabri ve min fitneti’n nari ve azabi’n nari ve min şerri fitneti’l ğına ve e’uzü bike min fitneti’l fakri.”

Anlamı: Allah’ım! Tembellikten ihtiyarlıktan, günahlardan, borçlardan, kabir azabından, cehennem azabından, zenginliğin ve fakirliğin fitnesinden sana sığınırım!

”Allahümme inni e’uzü bike min zevali ni’ metike ve tehavvüli afiyetike ve fücaeti nikmetike ve cemi’ı sahatıke.”

Anlamı: Allah’ım! Nimetinin yok olmasından, sağlık ve afiyetin bozulmasından ansızın belaya uğramaktan ve her türlü gazabından sana sığınırım.

“Allâhümme fârice’l-hemmi, kâşife’l-ğammi, mücîbe da’veti’l-mudtarrîne rahmâne’d-dünya ve’l-âhırati ve rahîmehümâ ente terhamünî ferhamnî bi-rahmetin tüğnînî bihâ ‘an rahmetin min sivâke.”

Anlamı “(Ey) Sıkıntıları gideren, kederleri kaldıran, zor durumda kalanların dualarına icabet eden, dünya ve ahiretin rahman ve rahimi olan Allah’ım! Sen bana merhamet edersin, Senden başka kimsenin merhametine ihtiyaç bırakmayan bir merhametle bana merhamet et”

“Allâhümme eksir mâlehû ve veledehû ve bârik lehû fımâ a’taytehû.”

Anlamı: “Allah’ım! Onun malını ve çocuklarını artır. Ona vereceğin her şeyi bereketli eyle.”

Geçim Sıkıntısı Çekenlerin Okuması Gereken Farklı Dualar

Geçim sıkıntısı çekenler için dualar arasında daha birçok dua vardır. Kişilerin bunları okuması için belli bir zaman ayırması ve abdest alması gerekir. Aşağıda bulunan duayı da okuyabilirsiniz:

“Allâhümme Rabbe’s-semâvâti’s-seb’ı ve Rabbe’l-‘arşi’l-‘azîm.
Rabbenâ ve Rabbe külli şey’in, münzile’t-Tevrâti ve’l- İncîli ve’l-Furkâni, fâlika’l-habbi ve’n-nevâ.
E’ûzü bike min şerri külli şey’in, ente âhizün bi nâsiyetihî.
Ente’l-evvelü feleyse kableke şey’ün.
Ve ente’l-âhiru feleyse ba’deke şey’ün.
Ve ente’z-zâhiru feleyse fevgake şey’ün.
Ve ente’l-bâtınü feleyse dûneke şey’ün.
‘Ikdi anni’d-deyne. Ve ağninî mine’l-fakri.”

Anlamı: “Allah’ım! Sen yedi göğün Rabbi, ulu Arş’ın Rabbisin. Sen bizim Rabbimiz ve her şeyin Rabbisin. Tevrat, İncil ve Furkan’ı indiren, tohum ve çekirdekleri açan/çatlatan Sensin. Perçeminden tuttuğun her şeyin şerrinden sana sığınıyorum.
Evvel sensin, senden önce hiçbir şey yoktur.
Ahir sensin, senden sonra da hiçbir şey kalmayacaktır.
Sen zâhirsin, senin üstünde hiçbir şey mevcut değildir.
Sen bütün sırları bilensin, Senden gizli hiçbir şey yoktur. Benim borcumu öde(meyi nasip eyle), beni fakirlikten kurtar.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz