7 / 24 Çekinmeden Arayın 0552 443 29 29

Çevirgel Duası

  • Çevirgel Duası için yorumlar kapalı
Çevirgel Duası

Çevirgel duası okunuşu, çevirgel duası esrarı ve sırrı nedir. Çevirgel duası okunuş adabı nasıl olur. Çevirgel duası kaç gün içinde etki eder.

Bismillahirrahmanirrahîm


Elhamdülillâhi leke ya Allahü Filancanın / örneğin Eşimin, gönlünü bana bağla, beni sevsin, aramızda muhabbet hasıl olsun. Elhamdülillâhi ya Allahü Filancanın / örneğin Eşimin gönlünü muhabbetini çevirgel.
Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şanı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için Filancanın / örneğin Eşimin, gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil.
Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filancanın / örneğin Eşimin, gönlünü bana dost kılıvergil. Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil. İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kurân-ı Kerim.
Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm.
Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm.
Ve bihürmeti İmanil müminin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin. İlâhi senin lûtfun için ve senin inamın için ve senin ihsanın için. İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri
harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için. Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve
duai Teşehhüd hürmeti için Filancanın / örneğin Eşimin, gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rest getirgil. Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti İbrahim Halilullah, ve bihürmeti Musa Kelîmullah, ve bihürmeti İsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah, ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah, İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için Filancanın / örneğin Eşimin, gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil.
Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennanü ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrü İlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için Filancanın / örneğin Eşimin, gönlünü bana çevirgil. İlâhi Musa Aleyhisselâmın iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrarı Muhammed ve Muhammedin gövdesi ve savmı ravzası ve hilyesi ve beratı
ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için, İlâhi mü’minin velmü’minat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, Filancanın / örneğin Eşimin, gönlünü aklını, Bana bağla bağlılığımız ebedi olsun, gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahmud kılıvergil. Ya gani ya mugnî bihürmeti kitabı malûm zemekanide ise bikarar kılıvergil. İlâhi senin sırrın için, ve sübhani devrani hürmeti için, İlâhi zinnuni dısrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve meşari selem hürmeti için, İlâhi Ma’ruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için, İlâhi Şeyh Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için, İlâhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veyselkaranî ve Şeyh Muhammed hürmeti için, İlâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. İlâhi imanlı kullar âbidler ve sadıklar ve mü’minler hürmeti için sen bendenin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu künfeyekünu. Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. İlâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi. Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. Filancanın / örneğin Eşimin,
gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil. İlâhi cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsehhar eyleyüp ve beni şirin ve halîm kuvvetli ve hürmetli ve cemi mü’minler arasında hub eyle.
Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas,
Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfetti halevbab ya kadiyelhâcati ya mukilel’aserati ya
mukallibelkülibi vel ebsar, Filanca`nın / örneğin Eşimin, gönlünü bana dost kılıvergil.
Ya ilâhel’evveline velâhirine. İyyake na’budu ve iyyake nestein. Ve bihürmeti Sübhühun Kuddusün
rabbüna ve rabbülmelâiketi verruha. Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete şerrefehummellahü teâla ve bihürmeti kâf ha
ya ayın sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kur’anil Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, sıratin müstekimin.
Ve bihürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ ya’lemune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. Sümmün hükmün üymün fehüm lâ yübsirune. Ve bihürmeti femen kâne minkum maridan
evbihi ezen min re’sihi fefidyetün min siyamin ve sadakatin evnüsü kin fe’iza emintüm femen temettea bil’umreti ilelhacci.


Bismillâhirrahmanirrahîm.


Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. Birahmetike ya erhamerrahimine.
Vel’hamdülillâhi rabbil’âlemine.Amin..

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ